Palau de Pedralbes.

Barana d’escala formada per rodó massís, cable, tensors i passamà.

Estructura de moble d’entrada format per massís rodó i vidre.

Arrencada d’escala formada per graons de xapa.

Treballs realitzats en aquest projecte:

Tornar al llistat de projectes