Habitatge unifamiliar

Treballem els elements de protecció de l’habitatge.

Construcció de clos, porta corredissa i porta per als vianants formada per estructura tubular i gelosia per evitar la fàcil visibilitat i entrada a l’habitatge.

Barana de protecció d’escala a l’interior de l’habitatge format per tub ranurat d’acer inoxidable brillant, vidre translúcid.

Barana  exterior en zona de piscina formada per vidre transparent, passamà i U d’acer inoxidable brillant.

Barana exterior formada per cable i tub d’acer inoxidable.

Porta d’entrada a l’habitatge amb pany de seguretat i pom.

Reixa formada de passamà.

Clos de simple torsió per delimitar terreny amb el del veí.

Arqueta per a sòl formada per religa.

Treballs realitzats en aquest projecte:

Tornar al llistat de projectes